Bemutatkozás

akkreditált vizsgálólaboratórium, notifikált tanúsító szervezet, gépvizsgálat, tanúsítás

Akkreditált vizsgálólaboratóriumként és notifikált tanúsító szervezetként várjuk tisztelt megrendelőinket.
 
 
Akkreditált laboratórium
Munkavédelem
Gépvizsgálat
CE vizsgálat
Terméktanúsítás
Közlekedésbiztonság
Zajmérés
Kockázatértékelés
 

Bemutatkozás

Az AGROVÉD Biztonságtechnikai Műszaki Fejlesztő és Minősítő Kft. 1989-ben alakult a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet Gépvizsgálati osztályából, ma 100% -ban magántulajdonban lévő gazdasági társaság.

 

Az AGROVÉD Kft fő tevékenysége

- ipari gépek biztonsági vizsgálata a 16/2008 (VIII. 30) NFGM rendelet szerint,

- veszélyes gépek időszakos biztonsági felülvizsgálata a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 23. § alapján,

- gépek üzembehelyezési eljárásához szükséges munkabiztonsági vizsgálat a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény 18. § alapján,

- mezőgazdasági közlekedési eszközök közlekedésbiztonsági vizsgálata a 6/1990 (IV. 12.) KöHÉM rendelet alapján,

- ipari gépek kockázatértékelési eljárása az MSZ EN ISO 12100:2011 szabvány alapján.

 

A társaság a fenti tevékenységre az akkreditált státuszt 1993-ban szerezte meg, melyet azóta is folyamatosan fenntart.

 

Ma az MSZ ISO IEC 17025 szabvány követelményeinek megfelelő vizsgálólaboratóriumként működik.

(Akkreditálási okirat száma : NAH-1-1204/2015)

 


Az AGROVÉD Kft. teljes személyzete és ezen belül vizsgáló mérnökei, a fenti feladatok ellátására megfelelő szakképesítéssel és sok-sok éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek. Hitelesített és kalibrált műszerei megfelelnek a mérések támasztotta követelményeknek.


A társaság minőségpolitikai céljait a következőkben határozza meg:

 

  • nyilvánvalóvá teszi a szervezet és a vevői számára a törvényekben és rendeletekben a vezetőségre vonatkozó követelmények teljesítésének fontosságát és folyamatos betartását,
  • kötelezettséget vállal a vevői megelégedettség fokozása érdekében a szervezet által nyújtott szolgáltatások minőségének folyamatos fenntartására,
  • folyamatosan figyelemmel kíséri a vevői megelégedettségre vonatkozó információkat, hogy ezáltal is lemérje a minőségirányítási rendszer helyes működését,
  • folyamatosan gondoskodik a vizsgálat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel és gyakorlattal rendelkező szakemberek foglalkoztatásáról és a vizsgálószemélyzet szakmai továbbképzéséről,
  • folyamatosan gondoskodik a vizsgálatokhoz szükséges műszerek előírások szerinti hitelesítéséről, kalibrálásáról és karbantartásáról.

 

 


Menü